Tipy, triky, perličky ve Skeldalu.

[Obrázek driády jdoucí na opačném břehu řeky v lese driád]Mimo boj...

 1. Rozbíjení lahví - Lahve, lektvary a křehké věci se mohou prudkou manipulací rozbít. Proto nikdy neházejte lektvarem.
 2. Pokládání předmětu - Pozor, když pokládáte předmět. Jestli jej umístíte do díry, propadne. Jestli jej umístíte do vody, zmizí pod hladinou a už ho nikdy nedostanete zpět.
 3. Malý růžový slon - Pokud vám selže kouzlo "Odolnost proti magii" pak postavu, které kouzlo sešlo se uplatní backfire nazvaný "Malý růžový slon". Toto kouzlo dává postavě odolnost slona (asi 2000 zásahových bodů), jenže postava nemůže kouzlit a má nulové útočné kouzlo. Musí se spolehnout jen na zbraně s magickým účinkem. Jenže pozor. V okamžiku, jakmile kouzlo přestane účinkovat, postava příjde o těch 2000 zásahových bodů, takže nyní má zase původní hodnotu, avšak těchto 2000 bodů ji ubyde i z aktualního stavu, takže když její životy klesnou pod 0 je mrtvá. Kouzelníka postiženého tímto backfirem ukliď někam mimo bojiště, protože, ačkoliv vydrží hodně, nemusí to později přežít.
 4. Jedovaté jídlo - Některé potraviny ve hře mohou být jedovaté. Nejez tedy to co neznáš, nebo si velice rychle připrav kouzlo reinkarnace.
 5. Trvalá ztráta postavy - Jestli odejdeš se skupinou z mapy a kostru některé postavy tam necháš, pak počítej s tím, že příště už její kostru nenajdeš.
 6. Utopení - Utopené postavy nelze reinkarnovat. Musel bys nejprve najít kostru.
 7. Teleport vedoucí nikam - Velice nebezpečná věc. Znamená to okamžitou ztrátu postavy, kterou nelze reinkarnovat.
 8. Ústí teleportu - Velice nebezpečné místo. Nestvůra, která teleport použije se materializuje uvnitř postav, které na tom místě stojí. To okamžitě znamená ztrátu postavy. Postavu lze reinkarnovat. Stejně opačně lze zabít nepohodlnou nestvůru tak, že se teleportuješ na místo, kde stojí. Ale pozor, musíš použít pevný teleport, nikoliv kouzlo.
 9. Sbírání mrtvol - Mrtvolu postavy je nutné sebrat. To se provede stejně jako připojení, až na to, že nelze sebrat mrtvoly tlačítkem nula (Autogroup). Během boje nelze mrtvoly nosit, proto zůstanou na místě, tam kde je souboj spuštěn.
 10. Okrádání mrtvol - Některé nestvůry zametají (sbírají předměty ze země). Takové nestůry jsou schopné okrást mrtvolu člena tvé skupiny. Věci pak nalezneš v její inventáři.
 11. Teleportace nestvůry - Třetí stupeň kouzla Teleport, neteleportuje skupnu, ale nestvůru, která stojí před kouzelníkem.
 12. Teleportace předmětu - Vhodíš-li předmět do teleportu, může se objevit v jeho ústí. Totéž platí pro firebally a magické střely.
 13. Chybná kombinace - Kouzla Oko za oko a Nastav tvář nelze kombinovat. Postava, která se o to pokusí, zahyne.
 14. Magicky chráněnná místa - Místa kam se nelze teleportovat, nebo ze kterých nelze přivolávat postavy.
 15. Kouzlení do zdi - Všechna kouzla, jenž jsou vmetena do zdi mají účinek na skupinu nebo kouzelníka, který kouzlo vyvolal. Většinou to znamená katastrofu pro skupinu. Jediné kouzlo, kde to lze využít je kouzlo Teleportace 3. Kouzlo teleportuje něco na políčku před a pokud tam je zeď, tak teleportuje skupinu.
 16. Jak čelit překvapení - Je-li někde v chodbě odbočka, vcházej do ní bokem. Případná nestvůra číhající za rohem, tě tak nemůže překvapit.
 17. Nemoci a její léčení - nemoc nebyla implementovaná dobrodružství v Rovenlandu, nicméně, je možné se s ní setkat v jiném dobrodružství. Nemoc se projevuje postupným zhoršováním vlastností postavy, až vlastnosti klednou k jednociferným hodnotám. Postava se neregeneruje, a pokud není léčena, může později umřít. K léčení nemoci lze použít speciální lektvar. Zájemci o nemoc se mohou nestvůře, která má nakazit postavy přiřadit kouzlo 254. Léčivý lektvar je kouzlo 253 a navíc poskytuje jednodenní imunitu.
 18. Summon - Backfirem kouzla "Připojení" mělo být kouzlo Summon, které místo postavy přivolá náhodnou nestvůru z bludiště. Tato varianta nakonec neprošla, takže připojení je bez backfire. Nicméně je možné kouzlo dát nestvůře, takže se během boje bude množit. Číslo kouzla je 255.
 19. Halucinace - Backfire kouzla "Pravdivé vidění" měla být halucinace. Zkus nestvůře nastavit kouzlo 224 a nech ji ho na tobě vyzkoušet. Uvidíš věci...

[Obrázek ohnivého muže v sopce]Boj s nepřítelem

Následuje několik triků jak oklamat nepřítele při boji.

 1. Vylákání nepřítele z úkrytu - Pokud potřebuješ vylákat nestvůru z úkrytu, kde číhá, zkus hodit nějaký předmět před její úkryt a schovej se. Jestli nestvůra není hluchá, pravděpodobně uslyší šramot a vydá se za zvukem. Můžeš mít štěstí a nestvůra se k tvé družině otočí zády, pak není problem na ni zaútočit.
 2. Házení během boje - Při programovování soubojů stačí předmětem klepnout na hrací ploše a postavě se oběví nová akce Házet. Během boje pak tato postava hodí vybraný předmět. Předmět sice zmizí, ale pokud akci zrušíš před odstartováním souboje, bude ti vrácen.
 3. Taktika na neinteligentní nestvůru - Tyto nestvůry snadno ztrácí orientaci v bitvě. Proto se jim otočení počítá za akci. Toho lze využít. Postav bojovníka k nestvůře a z boku o jedno políčko dál lučišníka. Pokud bude do nestvůry střílet, každý zásah nestvůru otočí po směru lučišníka. Když pak vyjde řada na nestvůru, bude se muset nejprve otočit a tak příjde o jednu akci.
 4. Taktika na dryády - Zatlač dryádu na stěnu (neútoč na ni). Poté vedle bojovníka (na obě strany) postav nějaké nevýznamné postavy. Dryáda se bude bát vstoupit na políčka, která jsou těmito postavami hlídána a jelikož nebude mít kam utéct, zůstane a bude bojovat. Samozřejmě lze dryádu obklíčit, ale takhle má na dosah jen jednu postavu, která nějakou tu ránu přežije.
 5. Taktika na inteligentní nestvůru - Pozor! Ve hře se objevují nestvůry, které si do okruhu dvou políček (to je poloměr) vybírají postavu na kterou zaútočí. Pochopitelně, je-li tato postava ještě s jinou, silnější postavou, může ji tato silná postava ochránit, tak že nestvůře vstoupí do rány (automaticky). Navíc, tyto nestvůry se velice dobře orientují v boji, proto na ně taktika s lučišníkem nepůsobí. Při boji s touto nestvůrou odkliďte všechny slabé postavy mimo dosah čtverce 5x5.políček.
 6. Taktika bouchni a uteč! - Jedna z možných taktik je využít funkce útěk. Pohyblivější postavy mohou provést několik úderů a jako poslední akci zvolit útěk. Tak budou moci na konci kola provést přesun o 6 políček (ale bude je to stát hodně kondice). Velmi dobrá taktika na seznamování se s neznámou nestvůrou. (Napadnout zezadu, zaútočit a ke konci utéct).
 7. [Obrázek skřeta zavřeného mříží ve skřetích jeskyních] Reinkarnace bez reinkarnace - Mrtvou postavu lze ještě v tomtéž kole oživit kouzlem Lečivý dotyk. Vyžaduje to ovšem, abys dokázal předpovědět další vývoj souboje. Po ukončení kola nelze tímto kouzlem postavu oživit. Takto reinkarnovaná postava ovšem nemá žádnou kondici a manu. Navíc příjde o nějakou zkušenost. Je dobré toto kombinovat s kouzlem připojení, které umožňuje oživlou postavu odtáhnout z boje. Jenže běda, když se obě kouzla provedou v opačném pořadí!.
 8. Otevírání a zavírání dvěří během boje - Otevírat dveře, nebo mačkat tlačítka na stěnách lze i během boje. Tento úkon je dovolen pouze během přesunu, navíc je vždy posledním úkonem postavy během této akce. Provedením akce na stěně končí přesun postavy i kdyby doteď postava nespotřebovala všechny kroky.
 9. Rychlý odchod - Tento trik využívá systému pro určování pořadí v kole. Pokud chceš s nějakou postavičkou rychle změnit polohu (pokud možno co nejdříve) o co největší počet kroků (tj tolik, kolik má akcí), pak nevol 1x přesun ale zvol jej víckrát, tedy tolik, kolik jde. Pak je větší pravděpodobnost, že postava bude moci odejít z políčka po několika prvních tazích. V opačném případě totiž její přesun může vyjít jako poslední, a to už postavička nemusí být mezi živými.
 10. Přesun v určitý okamžik - Je-li nutné provést přesun postavy až po nějaké situaci, avšak ještě během tohoto kola, pak postavě navol přesun víckrát. Když dojde řada na postavu a přesouvat se ještě nehodí, je možné zůstat stát (zmačkni ENTER). Pohybové body postavě zůstanou. V okamžiku, kdy už situace na bojišti je taková, že přesun je smysluplný, může se postava přesunout, protože je tu pravděpodovnost, že nějaké akce přesunu ještě bude mít. Nevýhoda tohoto systému je, že postava zbytečně ztrácí kondiční body.
 11. Útok na příchozího - jestliže očekáváš příchod nestvůry ještě v tomto kole, pak naprogramuj své postavy na útok už teď, protože tím získáš převahu v akcích. Nestvůra bude mít méně bodů akce nebo už nebude mít žádné, a tvá skupina bude mít výhodu prvního úderu (překvapení). Ovšem, může se stát, že nestvůra příjde až po tom, co všichni své akce promarní.
 12. Boj skrz dveře - Tak tohle už není taktika, jen možnost využívající nízkou inteligenci nepřátel a nedokonalosti programu. Nalákej nepřítele ke dveřím a těsně před ním je zavři. Po odmačknutí kola souboj skončí. Poté otevři dveře, a nepřítel k tobě bude stát zády. Zaútoč na něj, ale naprogramuj postavy tak, aby jejich poslední akce byla přesun. Jakmile postavy dokončí úder, vrať se s nimi za dveře a poslední postavou dveře opět zavři. To celé opakuj tak dlouho, dokud nebude nestvůra mrtvá. Tvé postavy nebudou mít ani škrábanec. Podmínkou k tomuto stylu boje je nutné mít postavy s dvěma a více akcemi. Dodám, že tuto nedokonalost lze odstranit použitím chytřejších nepřátel, kteří dokáží dveře otevírat (nebo začnou je otevírat po prvním konfilktu s nimi). Příslušné funkce jsou k dispozici v MapEditu.