Doprovodný dokument a Licenční podmínky

Bredy Software (zkráceně Bredysoft) je značka kterou používá Autor (Ondřej Novák, t.b. Praha Vršovice, Vladivostická). Nejedná se o tedy o firmu, ale o fyzickou osobu. V dalším textu bude bude vystupovat jako Autor.
 1. Windows modifikace hry Brány Skeldalu v podobě windows aplikace (dále jen Aplikace) je volně šiřitelný produkt (Freeware). Licenční podmínky tedy vychází z licenčních podmínek pro tento druh software.
 2. Aplikace není majetkem společnosti Napoleon Games a tudíž za ní nenese žádnou zodpovědnost. (prosím nepište případné problémy společnosti Napoleon Games, místo toho použijte diskuzi na oficiálních stránkách).
 3. Uživatel má právo používat Aplikaci bez poplatku. (Poplatky za distribuci, přenos Aplikace, nejsou do toho poplatku zahrnuty).
 4. Uživatel smí tuto Aplikaci používat výhradně s originálním CD hry Brány Skeldalu. Používání Aplikace s neoriginálním CD se Uživatel dopouští trestného činu, a může být za to stíhán.
 5. Autor čestně prohlašuje, že aplikace neobsahuje viry, spyware, ani žádný nežádoucí modul, který by mohl sloužit k podvratné činnosti.
 6. Autor nezaručuje, že Aplikace bude na Uživatelovi počítači fungovat.
 7. Autor upozorňuje Uživatele, že v Aplikaci se mohou objevit chyby, ktere mohou způsobit pád hry, nebo pád celého operačního systému. Tyto chyby mohou případně způsobit i finanční škody. Uživatel bere na vědomí, že Autor nezodpovídá za žádné tyto případné škody, a tutíž není možné na Autorovi tuto škodu vymáhat. Uživatel instaluje tuto Aplikaci na vlastní nebezpečí.
 8. Aplikace může být z internetu stažena jen ze stránek http://skeldal.jinak.cz (pokud byla oznámena změna adresy stránek, platí změněná adresa), uživatel smí Aplikaci umístit na jinou stránku jedině v případě, že na stejnou stránku umístí aktivní odkaz na oficiální stránky, který je dobře čitelný a nachází se nejblíže odkazu na stažení Aplikace.
 9. Předchozí bod platí i pro jakékoliv jiné médium. Internetový odkaz na oficiální stránky je nedílnou součástí instalačního balíku Aplikace.
 10. Uživatel nesmí provádět v binární verzi Aplikace žádné změny.
 11. Stažením a instalací této Aplikace Uživatel souhlasí s těmito Licenčními podmínkami a bere na sebe všechny rizika z nich vyplývající.

Minimální konfigurace počítače, na které Aplikace poběží